français

Like ons op Facebook

Nieuwsbrief

Elfenschool online

Voor je het project start, is het zeker aangewezen om volgende folder eerst grondig door te nemen.

>>>Basisfolder scholenproject elfen en de natuurelementen...

Na het inleidend optreden volgen volgende (optionele) tussentijdse opdrachten:

 • Aanleren lied van de vier natuurelementen (oudere kinderen kunnen misschien het Engelstalige lied leren): hierna de tekst en de filmpjes
 • Elke leerling kiest een elfennaam en een natuurelement (het gekozen natuurelement correspondeert meestal met het karakter van het kind, zo kunnen kinderen zichzelf ontdekken)
 • Tekening maken of schilderen van zichzelf als 'elf' dus van een aarde, water, vuur of luchtelf en/of tekening maken van elfenland of tekening maken per strofe van het elfenlied.
 • Elke leerling verzint een gedichtje(2 korte zinnen) over zijn elfenkracht (de kracht van het gekozen natuurelement) en leert dit gedichtje opzeggen.
  • Voor de kleinste kleuters: enkel het elfenlied aanleren is voldoende
  • Voor de oudste kleuters en de eerste graad lager onderwijs: de klas opdelen per natuurelement en per natuurelement een gedichtje verzinnen en aanleren.
  • Hogere graden: per kind een natuurelementengedichtje
 • Tekenen of knutselen van een droom / wens / verlangen en deze droom in een droomzak, droomdoos of aan een droomtak, in een droomboom hangen. Thema: Hoe maak ik de natuur en/ of mijzelf gezonder? Je kan ook af en toe de kinderen een droom uit de droomzak laten trekken als een vorm van boodschapje van de dag. Daarna moeten de dromen natuurlijk weer aangevuld worden met nieuwe tekeningen, knutselwerkjes...
 • Aanleren van het regenbooglied (zie hierna)
 • Creëren van een vier elementen hoek in de klas. Bijvoorbeeld: vuur, aarde, water en lucht als woorden aan de muur hangen en de leerlingen alle associaties (prenten, foto's, woorden, ...) bij het woord laten ophangen.
 • Natuurelementenspel in de klas. De kinderen komen 's morgens toe en blijkbaar heeft een trol een schat uit de klas gestolen. Ze moeten de schat terugvinden en daarvoor moeten de kinderen per element opdrachtjes uitvoeren. Die opdrachtjes worden meegedeeld per brief (brief uit elfenland). Deze brief hangt 's morgens ergens in de klas en de leerkracht of leerling leest deze brief voor. Misschien zijn er zelf opdrachtjes die in het 'elfenbos' moeten uitgevoerd worden.
 • Trollenspel: Alle kinderen zitten in een kring. De kinderen geven een kristal of schat achter de rug door en de trol moet raden waar die is.
 • Luchtelfjesspel: Een luchtelfje maakt een licht belletjesgeluid en loopt door de klas. Alle kinderen staan met hun ogen gesloten in de klas. Ze volgen met hun gezicht het geluid van het instrument.
 • Elfenhuisje maken met elementen uit natuur, rond een boom, op de speelplaats, in de klas. Een blad kan een bad voor een elfje zijn, een tak een lantaarnpaal. En misschien komen de elfjes 's nachts dan wel feesten?
 • Elfensprookje verzinnen in de klasover de vier natuurelementen met als thema natuur & wereldburgerschap: dus hoe we de natuur en / of onszelf kunnen gezonder maken met behulp van een magische voorwerp 'de wijsheid' uit een vreemde cultuur (vreemde cultuur zelf te kiezen). Dit kan op volgende manieren:
  • De juf heeft een verteldier of vertelknuffel of vertelelf. Alle kinderen zitten in een kring en de vertelelf wordt doorgegeven. De juf begint het sprookje. Telkens als iemand de vertelfelf vast heeft, mag dat kind het vervolg van het verhaal verzinnen.
  • De juf heeft de vertelelf vast en begint een sprookje te vertellen. De kinderen die het vervolg weten, steken hun hand op en mogen dan verder verzinnen.
  • Oudere kinderen kunnen zelf een verhaal vertellen over hun elfentalent of natuurkracht of over het magisch voorwerp. We halen de leukste elementen uit de verschillende verhalen en dit wordt het verhaal van de klas.
 • Elfjes knutselen. Bekijk daarvoor zeker tal van knutselideetjes e.a. op onze >>>elfenblog...
 • Je kan ook zelf berichtjes en ideetjes posten op de elfenblog. (Deze elfenblog wordt momenteel onderhouden door studenten van de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen.)
 • Er staat op de elfenblog ook een vragenlijst waarmee kinderen kunnen uitrekenen welk soort elfje ze zijn. Zeker doen!
 • Fotoboeken elfenkunstfestival voor kostuum en schminkideetjes: http://nl.blurb.com/books/2732740 en http://nl.blurb.com/bookstore/detail/1606054
 • Alle instrumenten die gebruikt worden tijdens de contactmomenten zijn aan te kopen in de (web)shop http://www.merlyn.be/shop.htm
 • Interessante boekenover elfen en natuurelementen:
  • Het bloemenelfje en de Vlinder (zie linkermenu elfenboek)
  • Marie danst, Jean Philippe Rieu, Mark Janssen, ISBN 978 9044814347
  • Runya, de vuurelf / Aelin, de waterelf / Amar, de aardelf / Tara, de luchtelf, Lindner (4 boeken)
  • Het elfje en oinkbeest, Elly en Rikkert
 • Leuke muziek om massage te begeleiden: www.spelenderwijs.nl
 • Het thema ‘anders rijk zijn’ integreren in de les. Wat betekent rijk zijn gezien door de ogen van verschillende culturen. Je kan rijk zijn door middel van geld, maar je kan ook rijk zijn aan talenten, aan natuur, aan sociale contacten, een warm hart... Op welke manier zijn wij hier in België arm en / of rijk? Om tot een gemeenschappelijke droom te kunnen komen, is het belangrijk dat kinderen niet alleen gefocused zijn om rijk in geld worden.
 • Op internet opzoekingswerk verrichten rond mythische ‘elfenverhalen’ in de verschillende culturen. Elke cultuur heeft mytische verhalen rond natuurwezens. (Zeker ook in het Verenigd Koninkrijk) Het is heel interessant om deze onder de loep te nemen en te linken aan de maatschappelijk en klimatologische levensomstandigheden van deze cultuur.
 • De vier elementen linken met nieuwe technologische ondekkingen, die vier elementen ontdekken in technopolis, aanleren van het concept FEWA (fire earth water air) of het ontstaan van de aarde...
 • Heb je zelf nog leuke ideeën, laat het mij zeker weten, dan worden die hier gepost!

Elfen en de vier natuurelementen

LIED NR 6 op de CD 'het Bloemenelfje en de Vlinder'

Opgelet: volgend filmpje is eigenlijk al verouderd en van heel slechte kwaliteit en wordt binnenkort vernieuwd. Je kan natuurlijk altijd eigen bewegingen verzinnen op het lied.

Toverzon en Sterrenlicht
stralen zachtjes op mijn elfengezicht,
Schrijf mijn naam in elfenzand
en treedt nu binnen in dit elfenland

Aarde-elfjes klein en rood
Spreek nu uit een toverwoord
Diep diep graven wij onze schat
Heldere kristallen in het holst van de nacht

Waterelfjes spieter spat
Spetter al mijn zorgen nat
Stromen weg mijn dikke tranen
Lachen warme zonnestralen

Elfenvuur en zonnekracht
Feestjes vieren tot diep in de nacht
Vlammendans flikker flak
Vuurelfjes knetteren met gemak

Luchtelfjes zo teer en fijn
Zo licht als een gedachte kan zijn
Vlieg verder dan je ooit kan dromen
Elfenvleugels ga nu open

Zonne-engel in mijn hart
De vier elementen zijn mijn kracht
Ik tover zonnestralen zacht
Kijk nu goed Moeder Aarde lacht

Song of Elves

Magic Sun and Light of Stars
Shining brightly on my fairy face
Write my name in fairy sand
and enter now in fairy land

Earthelves joyful, small and red
Speak now first this magic spell
Deep deep digging for treasures bright
Crystals clear deep in the night

Water fairies splatter splash
Splatter all my worries wet
Flowing now my thick thick tears
Laughing warm golden sunbeams

Fire fairies, sun beams might
Celebrating in the night
Fire dance, flickery flame
Fire fairies are never tame

Fairies of the air, fragile and free
So light as a feather true can be
Fly beyond your dreams (and) behold
Fairy wings, open (and) unfold

Sun fairy in my hart
The elements of nature do enchant
With my magic I give you beams
Look how Mother Earth gleams

Regenbooglied

Rood, oranje geel en groen.

Wij toveren kleuren voor elk seizoen.

Blauw, paars, violet en wit

Kleur is leven. Wist je dit?

4min40sec >>> regenbooglied